Molimo pričekajte

Upiti, prigovori i reklamacije

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača Kupac može pisani prigovor podnijeti putem pošte ili elektroničke pošte. Na sve primjedbe i prigovore Vinistra, udruga vinara i vinogradara, će odgovoriti u roku od maksimalno 15 dana od zaprimanja prigovora ili primjedbe. U tom roku prodavatelj je dužan kupcu dostaviti pisani ili usmeni odgovor na podnesenu reklamaciju. U prigovoru kupac mora navesti svoje podatke za kontakt (ime i prezime, adresa, telefonski broj ili e adresa) i točan opis događaja / prigovora.

Vinistra, udruga vinara i vinogradara Istre, nastoji prema svojim najboljim mogućnostima rješavati sporove, primjedbe i prigovore mirnim putem.

Adresa za pismeni prigovor: Vinistra, udruga vinara i vinogradara Istre, Istarskog razvoda 1, 52440 Poreč - Parenzo, Hrvatska

Email adresa za pismeni prigovor: info@vinistra.hr