Molimo pričekajte

O nama

Udruga vinogradara i vinara Istre „Vinistra“ djeluje od 1994. godine s osnovnim ciljem unapređenja i razvoja vinogradarstva i vinarstva u Istri. Danas se sastoji od više od 120 članova s područja Istre i Kvarnera budući da je u kolovozu 2020. godine skupština Udruge usvojila izmjene i dopune statuta, te se područje djelovanja Udruge proširilo na Primorsko-goransku županiju.

Članovi Udruge bave se proizvodnjom grožđa, vina i proizvoda od grožđa, sadnog materijala, selekcijom, istraživanjem i drugim vidovima vinogradarstva i vinarstva, pri čemu je njihovo stalno mjesto boravka odnosno sjedišta na području Istarske županije i Primorsko-goranske županije.

Djelatnosti udruge

Djelatnosti udruge

Djelatnosti udruge usredotočuju se na mnogo poslova, kao što su:

 • stvaranje imidža istarskih i kvarnerskih vina kao kvalitetnih i prirodnih proizvoda
 • širenje tržišta putem organizacije i zajedničkih nastupa na izložbama, sajmovima i drugim vrstama aktivnosti
 • potpora istraživanjima, selekciji i reprodukciji kvalitetnih materijala
 • pružanje stručne i druge pomoći članovima
 • njegovanje i oživljavanje tradicionalnih običaja i svetkovina vezanih uz vinogradarstvo i vinarstvo
 • suradnja s obrazovnim i znanstvenim institucijama te drugim sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu
 • izrada strateških dokumenata Udruge iz područja vinogradarstva i vinarstva
 • poticanje i zaštita zajedničkih interesa članova pred tijelima javne vlasti, područne (regionalne) i lokalne samouprave te cjelokupne javnosti
 • sudjelovanje u predlaganju i izradi propisa, projekata i planova za aktivnosti od interesa za Udrugu
 • suradnja s nadležnim institucijama, lobiranje, sudjelovanje u izradi propisa i mjera, informiranje članova te pružanje podrške u segmentu povlačenja sredstva iz EU-a i nacionalnih fondova
 • angažiranje stručnjaka radi osiguranja stručne i znanstvene pomoći

Godine 2018. usvojena je Strategije razvoja istarskog vinarstva i vinogradarstva do 2030. godine (u daljnjem tekstu Strategija) te je time Istra postala prva vinska regija u Hrvatskoj koja je napravila takav iskorak.

Strategija ima dvije strateške smjernice: povećanje potražnje i umjereno povećanje ponude.

Realizacija strateških smjernica predviđena je kroz 4 strateške poluge

Profesionalno i strukturirano upravljanje marketingom

Razvoj vinskih iskustva i snažnije korištenje poluge turizma

Reorganizacija sustava upravljanja

Unapređenje proizvoda (vinogradarstvo i vinarstvo)

Organi Udruge su:

Skupština Udruge

Nadzorni odbor Udruge

Predsjednik Udruge

Luka Rossi

Direktor Udruge

Ivan Marić

Djelatnice udruge su:

Voditeljica marketinga

Sanja Brnobić

Voditeljica događanja

Julija Pletenac

Voditeljica projekta

Maria-Paola Brgić

Članstvo

Članom Udruge može postati potpuno poslovno sposobna fizička osoba odnosno pravna osoba koja se bavi proizvodnjom grožđa, vina i proizvoda od grožđa, sadnog materijala, selekcijom, istraživanjem i drugim vidovima unapređenja vinogradarstva i vinarstva, a čije je stalno mjesto boravka odnosno sjedište na području Istarske i Primorsko-goranske županije.

Udruga danas broji 120 članova, među kojima su višestruko nagrađivani vinari, ali i vinari koji su tek započeli proizvodnju vina. Udruga potpomaže nastupe svojih članova na domaćim i inozemnim smotrama vina i sajmovima, organizira edukacije i radionice te pomaže u promociji proizvoda svojih članova.