Molimo pričekajte

O nama

Udruga vinogradara i vinara Istre „Vinistra“ djeluje od 1994. godine s osnovnim ciljem unapređenja i razvoja vinogradarstva i vinarstva u Istri. Danas se sastoji od više od 120 članova s područja Istre i Kvarnera budući da je u kolovozu 2020. godine skupština Udruge usvojila izmjene i dopune statuta, te se područje djelovanja Udruge proširilo na Primorsko-goransku županiju.

Članovi Udruge bave se proizvodnjom grožđa, vina i proizvoda od grožđa, sadnog materijala, selekcijom, istraživanjem i drugim vidovima vinogradarstva i vinarstva, pri čemu je njihovo stalno mjesto boravka odnosno sjedišta na području Istarske županije i Primorsko-goranske županije.

Djelatnosti udruge

Djelatnosti udruge

Djelatnosti udruge usredotočuju se na mnogo poslova, kao što su:

 • stvaranje imidža istarskih i kvarnerskih vina kao kvalitetnih i prirodnih proizvoda
 • širenje tržišta putem organizacije i zajedničkih nastupa na izložbama, sajmovima i drugim vrstama aktivnosti
 • potpora istraživanjima, selekciji i reprodukciji kvalitetnih materijala
 • pružanje stručne i druge pomoći članovima
 • njegovanje i oživljavanje tradicionalnih običaja i svetkovina vezanih uz vinogradarstvo i vinarstvo
 • suradnja s obrazovnim i znanstvenim institucijama te drugim sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu
 • izrada strateških dokumenata Udruge iz područja vinogradarstva i vinarstva
 • poticanje i zaštita zajedničkih interesa članova pred tijelima javne vlasti, područne (regionalne) i lokalne samouprave te cjelokupne javnosti
 • sudjelovanje u predlaganju i izradi propisa, projekata i planova za aktivnosti od interesa za Udrugu
 • suradnja s nadležnim institucijama, lobiranje, sudjelovanje u izradi propisa i mjera, informiranje članova te pružanje podrške u segmentu povlačenja sredstva iz EU-a i nacionalnih fondova
 • angažiranje stručnjaka radi osiguranja stručne i znanstvene pomoći

Godine 2018. usvojena je Strategije razvoja istarskog vinarstva i vinogradarstva do 2030. godine (u daljnjem tekstu Strategija) te je time Istra postala prva vinska regija u Hrvatskoj koja je napravila takav iskorak.

Strategija ima dvije strateške smjernice: povećanje potražnje i umjereno povećanje ponude.

Realizacija strateških smjernica predviđena je kroz 4 strateške poluge

Profesionalno i strukturirano upravljanje marketingom

Razvoj vinskih iskustva i snažnije korištenje poluge turizma

Reorganizacija sustava upravljanja

Unapređenje proizvoda (vinogradarstvo i vinarstvo)

Organi Udruge su:

Skupština Udruge

Nadzorni odbor Udruge

Predsjednik Udruge

Luka Rossi

Direktor Udruge

Ivan Marić

Članstvo

Članom Udruge može postati potpuno poslovno sposobna fizička osoba odnosno pravna osoba koja se bavi proizvodnjom grožđa, vina i proizvoda od grožđa, sadnog materijala, selekcijom, istraživanjem i drugim vidovima unapređenja vinogradarstva i vinarstva, a čije je stalno mjesto boravka odnosno sjedište na području Istarske i Primorsko-goranske županije.

Udruga danas broji 120 članova, među kojima su višestruko nagrađivani vinari, ali i vinari koji su tek započeli proizvodnju vina. Udruga potpomaže nastupe svojih članova na domaćim i inozemnim smotrama vina i sajmovima, organizira edukacije i radionice te pomaže u promociji proizvoda svojih članova.